Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου

Ετικέτα: Eurobank: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022

Eurobank: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022
Οικονομία

Eurobank: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022

Eurobank: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022 Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank εξέδωσε μελέτη με τίτλο «Ενδιάμεση Έκθεση για την Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022».  Συγγραφέας της μελέτης είναι ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Eurobank και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΕΤ. Σας παραθέτουμε την περίληψη μελέτης: «Η ελληνική οικονομία, μετά από μια γρήγορη ανάκαμψη το 2021, είχε εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, επηρεάζει αρνητικά τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές, προκαλώντας επιβράδυνση της ανάπτυξης βραχυπρόθεσμ...