Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου

Ετικέτα: Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προχώρα η  εξαγορά της ΙΟΝ

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προχώρα η  εξαγορά της ΙΟΝ
Επιχειρήσεις

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προχώρα η  εξαγορά της ΙΟΝ

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προχώρα η  εξαγορά της ΙΟΝ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της ΙΟΝ  σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ καθώς όπως σημειώνεται «δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές». Σας παραθέτουμε την  απόφαση της επιτροπής Ανταγωνισμού: «Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 27 Ιουνίου 2022 (Απόφαση 784/2022), αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία BESPOKE SGA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ελέγχεται από την κυπριακή ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία SAG INVEST & HOLDINGS LIMITED επί της εταιρείας ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ...