Κυριακή, 2 Οκτωβρίου

Ετικέτα: Ακόμα πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα χορηγούνται τα νέα εφάπαξ.

Πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα χορηγούνται τα νέα εφάπαξ
Οικονομία

Πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα χορηγούνται τα νέα εφάπαξ

Πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα καταβάλλονται τα εφάπαξ τα οποία σύμφωνα με τον νέο νόμο ορίστηκε προθεσμία έξι μηνών για την καταβολή τους. Συγκεκριμένα με τα ισχύοντα (Ν. 4921/2022) καθιερώθηκε προθεσμία τριών μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία έξι μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Παράλληλα η δυνατότητα προκαταβολής της εφάπαξ παροχής προβλέφθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4714/2020. Έκτοτε ουδέποτε ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη αυτή, διότι η απονομή εφάπαξ παροχής επιταχύνθηκε και συνεπεία τούτου κρίθηκε μη απαιτητή. Την ίδια ώρα, το σχέδιο για παράλληλη έκδοση της κύριας σύνταξης μαζί με το εφάπαξ έχει ξεκινή...