Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο

Το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η Μαΐου δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου, το νυχτερινό ρεύμα θα ισχύει από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο
Η ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους. Η αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να υποβληθεί, εφόσον το τιμολόγιο ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

Ο καταναλωτής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει στη διακριτή χρέωση της κατανάλωσης σε δύο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη).

Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει ότι τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης γίνεται με δύο τρόπους , πρώτων μέσα από την εφαρμογή εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ  και δεύτερων  τηλεφωνικά στο 800-4004000. Σημειώνεται ότι υπάρχει δαπάνη για την ενεργοποίηση της χρονοχρέωσης (νυχτερινό ρεύμα)

Please follow and like us: