Δευτέρα, 15 Απριλίου

Ερώτηση της Βουλευτού Αν. Αλεξοπούλου με θέμα «Καμία αύξηση στους βαριά ανάπηρους συνταξιούχους ΑμεΑ»

Ερώτηση της Βουλευτού Αν. Αλεξοπούλου με θέμα «Καμία αύξηση στους βαριά ανάπηρους συνταξιούχους ΑμεΑ»

Η Βουλευτής Αν. Αλεξοπούλου στην ερώτηση της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρωτά τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου οι συνταξιούχοι ΑμεΑ με βαριάς μορφής αναπηρίες, οι οποίοι λόγω της προβλεπόμενης προσωπικής διαφοράς, δεν λαμβάνουν καμία  αύξηση στις συντάξεις τους, να μπορέσουν να διαβιώσουν ευπρεπώς, εν μέσω της συνεχιζόμενης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην χώρα μας;

Σας παραθέτουμε την ερώτηση:

Ερώτηση της Βουλευτού Αν. Αλεξοπούλου με θέμα «Καμία αύξηση στους βαριά ανάπηρους συνταξιούχους ΑμεΑ»

ΕΡΩΤΗΣΗ                          Αθήνα, 30/1/2023   

Της:  Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Καμία αύξηση στους βαριά ανάπηρους συνταξιούχους ΑμεΑ»

Κύριε Υπουργέ,

Κυριολεκτικά στον «Καιάδα» ρίπτονται χιλιάδες βαριά ανάπηροι συνταξιούχοι της χώρας, παρά τις πρόσφατα αναγγελθείσες «εικονικές» αυξήσεις στις συντάξεις, με όλες τις αρνητικές παρενέργειες που μπορεί να εγκυμονεί αυτή η κατάσταση για τους εν λόγω συνανθρώπους μας.

 Συγκεκριμένα, διά του Ν. 4387/2016, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» («Νόμος Κατρούγκαλου»), καθιερώθηκε η λεγόμενη προσωπική διαφορά σύνταξης, με συνέπεια, αμέτρητοι συνταξιούχοι, πριν από το έτος 2016, να μην μπορούν να καρπωθούν μελλοντικές αυξήσεις, έως ότου μηδενίσουν το προσωπικό λογιστικό αποτύπωμα της σύνταξής τους, μετά τον επανυπολογισμό τους, που εν τω μεταξύ έγινε.

 Πρόκειται, δηλαδή, ουσιαστικά, για έναν «κόφτη», που λειτουργεί εις βάρος των συνταξιούχων αυτών, οι οποίοι, εξ’ αυτού του λόγου δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ από τις, ειδάλλως δικαιούμενες, συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εκ των ανωτέρω, και εις ό,τι αφορά συγκεκριμένα τους συνταξιούχους ΑμεΑ με βαριές αναπηρίες, αυτοί, παρά το γεγονός ότι εξήλθαν στη σύνταξη με βάση εντελώς διαφορετικούς ασφαλιστικούς νόμους του παρελθόντος, ως ο Ν. 612/1977 και ο Ν. 3232/2004, εν τούτοις, δεν λαμβάνουν απολύτως καμία αύξηση στις συντάξεις των. Κάτι, το οποίο συνιστά, ασφαλώς νομική εκτροπή, που επιβάλλεται να ανασκευαστεί, ενώ, παραλλήλως, δημιουργεί τις συνθήκες γενέσεως μείζονος κοινωνικού προβλήματος, εφ’ όσον σχετίζεται άμεσα με μία υπερευαίσθητη ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας μας, η οποία οφείλει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία με την ανάλογη αλληλεγγύη και ειδική φροντίδα, εκ του Συντάγματος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Τι προτίθεσθε να πράξετε, προκειμένου οι συνταξιούχοι ΑμεΑ με βαριάς μορφής αναπηρίες, οι οποίοι λόγω της προβλεπόμενης προσωπικής διαφοράς, δεν λαμβάνουν καμία  αύξηση στις συντάξεις τους, να μπορέσουν να διαβιώσουν ευπρεπώς, εν μέσω της συνεχιζόμενης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην χώρα μας;

2) Είναι στις προθέσεις σας η ανασκευή ή/και αναθεώρηση των όσων προβλέπει ο Ν. 4387/2016 περί προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, ειδικά των βαριά αναπήρων συνταξιούχων και η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με άλλο, κοινωνικά δικαιότερο;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Please follow and like us: