Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου

«Ειρηνοδικείο Αθηνών» Με πρόσφατη απόφαση του ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό των καταχρηστικών κατασχέσεων ακινήτων λόγω μικρών χρεών

«Ειρηνοδικείο Αθηνών» Με πρόσφατη απόφαση του ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό των καταχρηστικών κατασχέσεων ακινήτων λόγω μικρών χρεών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελευθέρου Τύπου της Κυριακής, η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να αποτελέσει νομολογία και για το μέλλον, σε ότι αφορά σε διενέξεις τραπεζών-εισπρακτικών και δανειοληπτών. Στη συγκεκριμένη απόφαση έγινε δεκτή η αίτηση ανακοπής δανειολήπτριας κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης του ακινήτου της.

Έτσι μπαίνει οριστικό τέλος στην καταχρηστική πρακτική των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιρειών να προβαίνουν σε κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών για χρέη από δάνεια ή πιστωτικές κάρτες που το ύψος τους είναι υποπολλαπλάσιο της αξίας των ακινήτων, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι δανειολήπτες δηλώνουν ότι έχουν τα χρήματα για να εξοφλήσουν ολοσχερώς τις οφειλές τους, θέτει απόφαση-σταθμός που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Το αιτιολογικό ήταν ότι η επιβολή της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού είναι καταχρηστική:

«Καθώς υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ της αξίας του κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου και του ύψους του οφειλόμενου ποσού και ότι ως εκ τούτου η άσκηση του δικαιώματος επιβολής της κατάσχεσης έγινε με κακοβουλία κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη».

Η κατάσχεση ματαιώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι η αξία του ακινήτου ήταν εξαπλάσια της οφειλής, ενώ και η οφειλέτρια είχε προτείνει την πλήρη αποπληρωμή του χρέους της, ενώ η εταιρεία διαχείρισης της οφειλής αρνήθηκε. Συγκεκριμένα η εταιρεία ήθελε να γίνει κατάσχεση για ακίνητο αξίας 90.000 ευρώ, για χρέος που δεν υπερέβαινε τις 16.000 ευρώ.

Please follow and like us: