Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου

Γερμανία : Στήριξή στις θέσεις της Αθήνας «Το μνημόνιο που υπέγραψαν Λιβύη και ‘Αγκυρα για τους υδρογονάνθρακες δεν δεσμεύει την Ελλάδα»

Στήριξή της Γερμανία στις θέσεις της Αθήνας «Το μνημόνιο που υπέγραψαν Λιβύη και ‘Αγκυρα για τους υδρογονάνθρακες δεν δεσμεύει την Ελλάδα»

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας Κρίστοφερ Μπούργκερ τόνισε ξεκάθαρα πως αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι δύο κράτη δεν μπορούν να συνάψουν συμφωνία σε βάρος ενός τρίτου κράτους.

Έτσι το σχετικά το μνημόνιο που υπέγραψαν Λιβύη και ‘Αγκυρα για τους υδρογονάνθρακες δεν δεσμεύει την Ελλάδα. Δεν μπορούν δύο μέρη να συνεννοηθούν ότι κάτι τους ανήκει και δεν ανήκει σε κάποιον τρίτο, υπό αυτή την έννοια δεν έχει καμία νομική επίπτωση.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας Κρίστοφερ Μπούργκερ τόνισε :

«Επί της αρχής θα ήθελα να πω ότι αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι δεν μπορούν κράτη μεταξύ τους να κάνουν συναλλαγές σε βάρος τρίτων. Αυτό το γνωρίζουμε και από το αστικό δίκαιο. Δεν μπορούν δύο μέρη να συνεννοηθούν ότι κάτι τους ανήκει και δεν ανήκει σε κάποιον τρίτο. Εάν σε αυτή την περίπτωση δύο χώρες συνάπτουν μια συμφωνία εις βάρος της Ελλάδας, τότε σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από αυτήν και υπό αυτή την έννοια δεν έχει καμία νομική επίπτωση. Αυτό είναι μια αρχή του διεθνούς δικαίου, ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα δύο κράτη να συνάψουν συμφωνία εις βάρος ενός τρίτου κράτους. Για λεπτομερή αξιολόγηση αυτού του πρόσφατου βήματος θα πρέπει να επανέλθω».

Please follow and like us: