Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ερώτηση 36 βουλευτών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π. και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Ερώτηση 36 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π. και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Με κοινή πρωτοβουλία του Νίκου Φίλη και του Πάνου Σκουρλέτη, 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνουν με ερώτηση στην Βουλή σχετικά με «όπως η ερώτηση αναφέρει» , την  απευθείας επί της ουσίας ανάθεση υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π. και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, αξίας 202.659,62 €,  σε μια εταιρεία που συστάθηκε αυθημερόν και μάλιστα με κεφάλαιο 5.000€.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι βουλευτές οι ανύπαρκτη προηγούμενη δραστηριότητα στο αντικείμενο και το κεφάλαιο των 5.000 € – 40 φορές μικρότερο από το έργο που ανατίθεται- είναι για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών.

 

Σας παραθέτουμε την ερώτηση :

 

Ερώτηση Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Οσμή σκανδάλων στις αναθέσεις για τη σίτιση φοιτητών των Νέων Εστιών Πολυτεχνείου και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Στις 26/11/2021 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέσαμε ερώτηση με θέμα «Φύλαξη εστιών και σίτιση φοιτητών με οσμή σκανδάλων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες που προκαλούν και δεν εγγυώνται τη διαφάνεια και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος» ζητώντας εξηγήσεις για απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ του ΙΝΕΔΙΒΙΜκαι διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης. Τότε είχαμε επισημάνει συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρέθηκε να πραγματοποιεί, συστηματικά, διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης προσκαλώντας αποκλειστικά συγκεκριμένες εταιρείες, οδηγώντας εμμέσως με τον τρόπο αυτό σε απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες αυτές (καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων προσκαλούταν μια μόνο εταιρεία ανά έργο και επομένως υπήρχε μια μόνο προσφορά). Επισημάναμε δε ότι υπήρξε περίπτωση όπου μια εταιρεία συστάθηκε μόλις τέσσερις(!) ημέρες πριν λάβει την πρώτη της ανάθεση και η οποία το χρονικό διάστημα από 22/05/2020 έως 22/06/2020 έλαβε 14(!) απευθείας αναθέσεις για τη σίτιση των φοιτητών της ΦΕ Πάτρας (συνολικής αξίας της 198.000,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Η κυρία Υπουργός Νίκη Κεραμέως, με την από 18/01/2022 απάντηση της στην ερώτηση μας, δεν απάντησε επί της ουσίας των ερωτημάτων που τέθηκαν και κυρίως δεν απάντησε ούτε για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια προσκαλούνται σε διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης συγκεκριμένες εταιρείες (και στις περισσότερες περιπτώσεις μια εταιρεία ανά έργο) οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε έμμεσες απευθείας αναθέσεις, ούτε έκανε καμία απολύτως αναφορά για το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων σε εταιρεία που μόλις είχε συσταθεί.

Η Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αποθρασυμμένη από την έλλειψη λογοδοσίας και με την άμεση στήριξη της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας (χαρακτηριστικό ότι πριν μερικές ημέρες η κυρία Υπουργός αποφάσισε την παράταση της θητείας του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συνέχισε απρόσκοπτα το «έργο» της, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος από τις δημοσιευμένες αποφάσεις στη Διαύγεια, δίνοντας έργα σε συγκεκριμένες εταιρείες, με άμεσες ή έμμεσες (διαπραγματεύσεις προσκαλώντας μια εταιρεία) απευθείας αναθέσειςεκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Προς έκπληξη μας, πριν μερικές ημέρες η Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ξεπέρασε κάθε όριο αναθέτοντας τις υπηρεσίες σίτισης των δικαιούχων φοιτητών τωνΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ (Νέες Εστίες Ε.Μ.Π.) και της ΦΕΑ (Φοιτητικής Εστίας Αθηνών) σε εταιρεία που μόλις είχε συσταθεί! Συγκεκριμένα, στις 25-08-2022 και σε συνέχεια διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανέθεσε σε μια εταιρεία τις υπηρεσίες σίτισης των δικαιούχων φοιτητών των ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ από 1-9-2022 έως 23-12-2022 για το ποσό των 123.120,00€ χωρίς ΦΠΑ (139.125,60€ με ΦΠΑ), καθώς και τις υπηρεσίες σίτισης των δικαιούχων φοιτητών της ΦΕΑ από 1-9-2022 έως 23-12-2022 για το ποσό των 56.224,80€ χωρίς ΦΠΑ (63.534,02€ με ΦΠΑ).

Από τις αριθ. Πρωτ. 9530/587/10-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ5Α46Ψ2ΣΠ-58Ρ), 9551/588/17-8-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ46ΨΖΣΠ-ΚΜ0), 9531/587/10-8-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΨΙ46ΨΖΣΠ-ΨΛΝ) και  9552/588/17-8-2022 (ΑΔΑ: 9Μ7046ΨΖΣΠ-ΝΗΘ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ φαίνονται τα εξής όσον αφορά στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τα δύο ανωτέρω έργα σίτισης φοιτητών:

η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συγκροτήθηκε στις 02-08-2022

η Επιτροπή έστειλε πρόσκληση για διαπραγμάτευση στις 02-08-2022

και για τα δύο έργα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μόνο μια εταιρεία

να μην προσκλήθηκε άλλη εταιρεία

η εν λόγω εταιρεία (που ανταποκρίθηκε) κατέθεσε οικονομική προσφορά για την Φοιτητική Εστία Αθηνών στις 02-08-2022, δηλαδή την ίδια ημέρα που έγινε η πρόσκληση, και για τις ΝΕΕΜΠ στις 03-08-2022, την επόμενη ημέρα από την πρόσκληση.

Ακολούθως, το αντικείμενο της προαναφερθείσας διαπραγμάτευσης κατακυρώθηκε στην εν λόγω  εταιρεία και στις 25-8-2022 υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις.

Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ, στις 02-08-2022 (και με ώρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 12:55:42), ήτοι συστάθηκε την ίδια ημέρα που προσκλήθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να υποβάλλει προσφορά για τα έργα σίτισης φοιτητών των ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ και της ΦΕΑ!! Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσκάλεσε και κατακύρωσε τα δυο αυτά έργα σε μια εταιρεία η οποία όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως εμπειρία στο αντικείμενο, αλλά επίσης το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανέθεσε υπηρεσίες σίτισης αξίας 202.659,62 € με ΦΠΑ σε εταιρεία η οποία το μοναδικό της κεφάλαιο ήταν 5.000€ καθώς μόλις είχε συσταθεί!

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  1. Διαψεύδει ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανέθεσε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες αξίας 202.659,62 € με ΦΠΑ σε μια εταιρία που συστήθηκε – καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την ίδια μέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η οικεία Πρόσκληση, δηλαδή στις 02-08-2022, με το εταιρικό κεφάλαιο αυτής να ανέρχεται στα 5.000 ευρώ;
  2. Οι από 02-08-2022 σχετικές Προσκλήσεις του Τ.Π. & Δ.Μ. είχαν άλλες εταιρείες αποδέκτες, πλην της νεοσυσταθείσας εταιρείας στην οποία ανατέθηκαν οι υπηρεσίες;
  3. Βάσει ποιων κριτηρίων επελέγη στις 02-08-2022 να προσκληθεί η νεοσύστατη εταιρεία και πως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ γνώριζε για την ύπαρξη αυτής όταν η σύσταση της δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στις 02-08-2022 και ώρα 12:55:42;
  4. Πως διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών όταν αυτές ανατίθενται σε εταιρείες οι οποίες αφενός δεν έχουν καμία απολύτως προηγούμενη δραστηριότητα και αφετέρου έχουν κεφάλαιο το οποίο είναι 40 φορές μικρότερο από το έργο το οποίο τους ανατίθεται;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Φίλης Νίκος

Σκουρλέτης Πάνος

Τζούφη Μερόπη

Αβραμάκης Λευτέρης

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βίτσας Δημήτρης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Νατάσα

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κώστας

Θραψανιώτης Μανόλης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης  Βασίλης

Λάππας Σπύρος

Μάρκου Κώστας

Μπάρκας Κώστας

Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού  Γιώργος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Πάνος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Please follow and like us: