Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου

«Ερώτηση και ΑΚΕ 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ» σχετικά  με την με το πραγματικό αντικείμενο της σύμπραξης του νοσοκομείου «Αττικόν» με το ΙΑΣΩ

Ερώτηση και ΑΚΕ 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς τους υπουργούς Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Το Π.Γ. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ανήκει στο ΕΣΥ και όχι σε ιδιωτικά συμφέροντα

Συμφώνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το πραγματικό αντικείμενο της σύμπραξης του νοσοκομείου «Αττικόν» με το ΙΑΣΩ, τη διαδικασία, τις συνθήκες και τους όρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και τις οικονομικές πτυχές της, αναδεικνύουν 37 βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους υπουργούς Υγείας και Παιδείας και θρησκευμάτων, έπειτα από πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη.

Στην ερώτηση και ΑΚΕ με θέμα: «Το Π.Γ. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ανήκει στο ΕΣΥ και όχι σε ιδιωτικά συμφέροντα», γίνεται, καταρχάς, αναφορά στην καταγγελίατης Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) ως προς την απόφαση της Διευθύντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου Αττικόν, κ. Παπαευαγγέλου να παραχωρήσει ειδικευόμενους γιατρούς και νοσηλευτές στην κλινική του ΙΑΣΩ Παίδων, στο πλαίσιο σύμπραξης με την ανωτέρω ιδιωτική κλινική.  Η καταγγελία έχει δύο σοβαρά σκέλη: πρώτον, ότι παραβιάζεται ο νόμος σε σχέση με όσα προβλέπονται για τους ειδικευόμενους γιατρούς και νοσηλευτές. Δεύτερον, ότι οι ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής στον ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ θα οδηγήσουν μικρούς ασθενείς στην ιδιωτική κλινική.

Οι ερωτώντες βουλευτές παραθέτουν, στη συνέχεια, σημεία από σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΑΣΩ, για την έναρξη συνεργασίας των δύο νοσοκομείων, όπου: «χαρακτηρίζεται ως ”σύμπραξη συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε επίπεδο ιατρικής, νοσηλευτικής εκπαίδευσης καθώς και κλινικού, ερευνητικού έργου”, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Αθήνα». Στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για κοινές δραστηριότητες και «την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής καθώς και την εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΙΑΣΩ Παίδων και στα Ειδικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν”. Επίσης, η αντιμετώπιση περιστατικών υψηλού βαθμού δυσκολίας καθώς και η διενέργεια διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων όταν προκύπτουν ανάγκες εξειδικευμένης φροντίδας ή χρήσης ειδικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής αποτελούν τους κυριότερους άξονες της συνεργασίας».

Με αφορμή αυτές τις αναφορές, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνουν ότι μοχλός της ιατρικής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας αποτελούν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και κλινικές, ενώ φαίνεται ότι «το ΙΑΣΩ Παίδων κερδίζει επικοινωνιακά δημιουργώντας την εντύπωση ότι εκπαιδεύει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην κλινική του και μάλιστα από την πανεπιστημιακή κλινική του ΑΤΤΙΚΟΝ». Επιπρόσθετα, σημειώνουν, καταδεικνύεται ότι «η συνεργασία δεν αφορά μόνο εκπαίδευση και ερευνητικό έργο αλλά και παροχή ιατρικών υπηρεσιών (επεμβάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις) προκαλεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πραγματικό αντικείμενο αυτής της σύμπραξης, τη διαδικασία, τις συνθήκες και τους όρους που θα πραγματοποιούνται αυτά, καθώς και τις οικονομικές πτυχές της».

Στην ερώτηση και ΑΚΕ σημειώνεται επίσης ότι: «Είναι γνωστή η δογματική προσκόλληση της κυβέρνησης της ΝΔ στις περίφημες ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας, μια “συνταγή” που η εμπειρία άλλων χωρών καθιστά αποτυχημένη. Μάλιστα, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ εξαρχής είχε ανακοινωθεί ότι θα αποτελούσε νοσοκομείο – πιλότο για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής αλλά η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασε την κυβέρνηση να αναστείλει τα σχέδια της. Ακολούθησε η αποδεδειγμένα τραγική διαχείριση της πανδημίας, με χιλιάδες νεκρούς, ο εμπαιγμός για δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, η “κοβιντοποίηση” των δημόσιων νοσοκομείων με ταυτόχρονη προστασία εκείνων του ιδιωτικού τομέα, που σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης επωφελήθηκαν οικονομικά. Η τραγική εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει λήξει, κατέστησε σαφές και στον πλέον δύσπιστο πόσο απαραίτητο και ζωτικής σημασίας είναι ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση της ΝΔ, όμως, δεν φαίνεται να πτοείται στον στόχο της για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και την απαξίωση του ΕΣΥ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας στη χώρα μας εστιάζουν κυρίως στη διαχείριση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στο outsourcing εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή σε τομείς υψηλής οικονομικής απόδοσης τα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη σύμπραξη εντείνονται».

Οι ερωτώντες αναφέρουν ακόμη, ότι «η εικόνα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς δείχνει χαμηλή πτήση για την ασφαλιστική παραγωγή με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικοί όμιλοι να αποζητούν όλο και περισσότερο τη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των ΣΔΙΤ».

Επίσης, με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, «Καλείται ο Υπουργός να καταθέσει αντίγραφα α) του εγγράφου στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι της σύμπραξης συνεργασίας μεταξύ της της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν” και του ΙΑΣΩ Παίδων και β) την απόφαση της Διοίκησης του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της σύμπραξης συνεργασίας».

Οι αρμόδιοι υπουργοί ερωτώνται:
  1. Έχει εγκρίνει η Διοίκηση του Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ τη σύμπραξη συνεργασίας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν” με το ΙΑΣΩ Παίδων;
  2. Βάσει ποιων διατάξεων νόμου, με ποια διαδικασία, ποιους όρους και ποια νομική μορφή καταρτίστηκε η εν λόγω σύμπραξη συνεργασίας;

 

Σας παραθέτουμε την ερώτηση:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και  ΑΚΕ                                                  Αθήνα, 20Σεπτεμβρίου 2022

 

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς Υγείας Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Το Π.ΓΝοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ανήκει στο ΕΣΥ και όχι σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Με το από 13/9/2022 έγγραφό του προς τη 2η ΥΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει την απόφαση της Διευθύντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου Αττικόν, κ. Παπαευαγγέλουγια την παραχώρηση ειδικευόμενων γιατρών και νοσηλευτών για εκπαίδευση και εργασία στην κλινική του ΙΑΣΩ Παίδων, στο πλαίσιο σύμπραξης της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν” με την ανωτέρω ιδιωτική κλινική. Οι νοσοκομειακοί ιατροί, μάλιστα, καταγγέλλουν ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας παραβιάζεται ο νόμος και όσα προβλέπει για τους ειδικευόμενους γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς επίσης και ότι οι ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής στον ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ θα οδηγήσουν μικρούς ασθενείς στην ιδιωτική κλινική.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ  και σε ανάρτηση της 14/7/2022 ανακοινώνεται η έναρξη συνεργασίας του ΙΑΣΩ Παίδων με την Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν”, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «σύμπραξη συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε επίπεδο ιατρικής, νοσηλευτικής εκπαίδευσης καθώς και κλινικού, ερευνητικού έργου», που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Αθήνα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Οι άξονες της συνεργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία από κοινού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής καθώς και την εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΙΑΣΩ Παίδων και στα Ειδικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν”. Επίσης, η αντιμετώπιση περιστατικών υψηλού βαθμού δυσκολίας καθώς και η διενέργεια διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων όταν προκύπτουν ανάγκες εξειδικευμένης φροντίδας ή χρήσης ειδικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής αποτελούν τους κυριότερους άξονες της συνεργασίας».

Από την ανακοίνωση αυτή του ΙΑΣΩ Παίδων, προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το είδος το αντικείμενο αυτής της σύμπραξης καθώς τη διαδικασία σύναψής της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση στη συνεργασία συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής και η εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών αλλά και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Κατ’ αρχάς, με δεδομένο ότι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και οι πανεπιστημιακές κλινικές αποτελούν τον μοχλό της εκπαίδευσης, της ιατρικής έρευνας και καινοτομίας προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που παρουσιάζεται ως κορυφαίο γεγονός η εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και νοσηλευτών σε μια ιδιωτική κλινική αντιστρέφοντας τις μέχρι τώρα συνθήκες. Προφανώς, από τον τρόπο που παρουσιάζεται αυτή η σύμπραξη, το ΙΑΣΩ Παίδων κερδίζει επικοινωνιακά δημιουργώντας την εντύπωση ότι εκπαιδεύει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην κλινική του και μάλιστα από την πανεπιστημιακή κλινική του ΑΤΤΙΚΟΝ.

Επίσης, η αναφορά σε αντιμετώπιση περιστατικών υψηλού βαθμού δυσκολίας και η διενέργεια διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων όταν προκύπτουν ανάγκες εξειδικευμένης φροντίδας ή χρήσης ειδικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής καταδεικνύει ότι η συνεργασία δεν αφορά μόνο εκπαίδευση και ερευνητικό έργο αλλά και παροχή ιατρικών υπηρεσιών (επεμβάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις) προκαλεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πραγματικό αντικείμενο αυτής της σύμπραξης, τη διαδικασία, τις συνθήκες και τους όρους που θα πραγματοποιούνται αυτά, καθώς και τις οικονομικές πτυχές της.

Είναι γνωστή η δογματική προσκόλληση της κυβέρνησης της ΝΔ στις περίφημες ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας, μια «συνταγή» που η εμπειρία άλλων χωρών καθιστά αποτυχημένη. Μάλιστα, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ εξαρχής είχε ανακοινωθεί ότι θα αποτελούσε νοσοκομείο – πιλότο για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής αλλά η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασε την κυβέρνηση να αναστείλει τα σχέδια της. Ακολούθησε η αποδεδειγμένα τραγική διαχείριση της πανδημίας, με χιλιάδες νεκρούς, ο εμπαιγμός για δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, η «κοβιντοποίηση» των δημόσιων νοσοκομείων με ταυτόχρονη προστασία εκείνων του ιδιωτικού τομέα, που σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης επωφελήθηκαν οικονομικά. Η τραγική εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει λήξει, κατέστησε σαφές και στον πλέον δύσπιστο πόσο απαραίτητο και ζωτικής σημασίας είναι ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση της ΝΔ, όμως, δεν φαίνεται να πτοείται στον στόχο της για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και την απαξίωση του ΕΣΥ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας στη χώρα μας εστιάζουν κυρίως στη διαχείριση ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και στο outsourcing εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή σε τομείς υψηλής οικονομικής απόδοσης τα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη σύμπραξη εντείνονται.

Επιπρόσθετα, η εικόνα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς δείχνει χαμηλή πτήση για την ασφαλιστική παραγωγή με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικοί όμιλοι να αποζητούν όλο και περισσότερο τη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των ΣΔΙΤ.

Επειδή η δημόσια υγεία αποτελεί ύψιστο καθήκον και υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή η ενεργειακή φτώχεια, ο υψηλότατος πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους ζωής με τον χειμώνα να έρχεται δημιουργούν ασφυκτικό κλίμα για τα νοικοκυριά και η περαιτέρω επιβάρυνση με δαπάνες υγείας θα είναι εξοντωτική.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
  1. Έχει εγκρίνει η Διοίκηση του Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ τη σύμπραξη συνεργασίας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν” με το ΙΑΣΩ Παίδων;
  2. Βάσει ποιων διατάξεων νόμου, με ποια διαδικασία, ποιους όρους και ποια νομική μορφή καταρτίστηκε η εν λόγω σύμπραξη συνεργασίας;
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Καλείται ο Υπουργός να καταθέσει αντίγραφα α) του εγγράφου στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι της σύμπραξης συνεργασίας μεταξύ της της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν” και του ΙΑΣΩ Παίδων και β) την απόφαση της Διοίκησης του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της σύμπραξης συνεργασίας.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βίτσας Δημήτρης

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρά

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπάρκας Κώστας

Μωραϊτης Θάνος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γεώργιος

Πέρκα Θεοπίστη(Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Πάνος

Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/9/2022

Please follow and like us: