Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου

Αναστασία Αλεξοπούλου: Σοβαροί κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία στη Κω από την υπερσυγκέντρωση παρατύπων μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής που λειτουργεί στο Πυλί

Σοβαροί κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία στη Κω από την υπερσυγκέντρωση παρατύπων μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που λειτουργεί στο Πυλί, της ως άνω νήσου. επισημάνει με ερώτηση της η Βουλευτής Αναστασίας Αλεξοπούλου.

Ερώτηση της  Αναστασίας Αικατερίνης Αλεξοπούλου  Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών  προς τον κ. Υπουργό Υγείας , τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου – τον κ. Υπουργό Τουρισμού  με θέμα «Υγειονομικά ζητήματα προκύπτουν από τον υπερ-πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου αριθμό φιλοξενουμένων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Πυλί της Κω».

Συγκεκριμένα η Βουλευτής  Αναστασίας Αλεξοπούλου επισημάνει πως σοβαροί κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία στη νήσο της Κω εγκυμονούνται από την υπερσυγκέντρωση παρατύπων μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που λειτουργεί στο Πυλί, της ως άνω νήσου.   όπου ο μέγιστος αριθμός ατόμων που προβλέπεται για διαμονή στην εν λόγω δομή είναι τα 800 ο πραγματικός τους αριθμός ξεπερνά τα 2.400 άτομα, είναι, δηλαδή, υπερ-τριπλάσιος του κανονικού και προβλεπόμενου.

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Πυλί της Κω».

Σας παραθέτουμε την ερώτηση:

                                                                                                                               

                                                                                                                             Αθήνα, 07/09/2022

«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σοβαροί κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία, αλλά και εν γένει για την τουριστική κίνηση στη νήσο της Κω εγκυμονούνται από την υπερσυγκέντρωση παρατύπων μεταναστών ή / και “προσφύγων” στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που λειτουργεί στο Πυλί, της ως άνω νήσου. Συγκεκριμένα και ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων που προβλέπεται για διαμονή – φιλοξενία στην εν λόγω δομή είναι τα 800 (οκτακόσια) άτομα, εν τούτοις, ο πραγματικός τους αριθμός ξεπερνά τα 2.400 άτομα, είναι, δηλαδή, υπερ-τριπλάσιος του κανονικού και προβλεπόμενου.

Ο συγχρωτισμός, όμως, τόσο πολλών ανθρώπων σε Δομή ακατάλληλη για την φιλοξενία του ανωτέρω αριθμού, είναι εύλογο ότι, προξενεί σοβαρά προβλήματα, ένεκα του αυξημένου όγκου των λυμάτων, των ακαθαρσιών και των λοιπών ανεξέλεγκτων πρακτικά αποβλήτων που ανακύπτουν.

Συνέπεια τούτου, όπως επανειλημμένως έχει επισημανθεί από φορείς της τοπικής κοινωνίας, ακόμη και από την τοπική αστυνομική Αρχή, διά σχετικής καταγγελίας της Ένωσης Αστυνομικών της Β΄ Δωδεκανήσου, είναι η υποβάθμιση της εν γένει εικόνας του νησιού, αλλά και η δημιουργία συνθηκών “υγειονομικής βόμβας” για τους κατοίκους της Κω.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Ποια είναι τα μέτρα που προτίθεσθε να λάβετε, έστω κατά την τρέχουσα όψιμη τουριστική περίοδο, εν όψει και του δύσκολου επερχομένου χειμώνα για την βελτίωση της περιγραφόμενης ως άνω κατάστασης;
  2. Προτίθεσθε να μειώσετε τον αριθμό των φιλοξενουμένων στην ως άνω Δομή, στα όρια των αριθμητικών επιπέδων που εξ’ αρχής προβλέφθηκαν, προκειμένου να λειτουργεί ομαλά, ή ακόμα και να αναστείλετε λόγω των ως άνω κινδύνων την λειτουργία της;
  3. Ποια είναι τα επίσημα στοιχεία, που τυχόν έχετε στη διάθεσή σας, αναφορικά με τα κρούσματα κορωνοϊού και άλλων ασθενειών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που λειτουργεί στο Πυλί της Κω;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου
Please follow and like us: