Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου

Ερώτηση  στην Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας για το «ψαλίδι» του ΕΟΠΥΥ στις αποζημιώσεις αναλωσίμων υψηλής τεχνολογίας όπου φορτώνουν δυσβάστακτα βάρη στους διαβητικούς

Ερώτηση  στην Βουλή από την βουλευτή  Βορείου Τομέα Αθηνών Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου προς τον κ. Υπουργό Υγείας για  το «ψαλίδι»  του ΕΟΠΥΥ στις αποζημιώσεις αναλωσίμων υψηλής τεχνολογίας όπου φορτώνουν δυσβάστακτα βάρη στους διαβητικούς

Η βουλευτής Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου, στις 22/8/2022 υπέβαλε ερώτηση  προς την κ. Υπουργό Υγείας για τους «Κόφτες»  του ΕΟΠΥΥ στις αποζημιώσεις αναλωσίμων υψηλής τεχνολογίας όπου φορτώνουν δυσβάστακτα βάρη στους διαβητικούς»

Ερώτηση  στην Βουλή προς τον κ. Υπουργό Υγείας για τους «Κόφτες»  του ΕΟΠΥΥ στις αποζημιώσεις αναλωσίμων υψηλής τεχνολογίας όπου φορτώνουν δυσβάστακτα βάρη στους διαβητικούς»

Σας παραθέτουμε την ερώτηση

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το μόλις εκδοθένΦΕΚ 4204Β, της 8ης Αυγούστου 2022, “Προσθήκη νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ στα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20-10- 2017 (Β’ 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/ 08-02-2018 (Β’ 532), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/ 07-06-2021 (Β’ 2439), ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10- 2018 (Β’ 4888) και υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 43985/ 07-11-2018 (Β’ 5255)”, και βάσει της υπ. Αρ. ΔΒ3H 513/750/οικ. 19993 Απόφασης του ΕΟΠΥΥ, μειώνονται δραστικά οι αποζημιώσεις για την αγορά αναλωσίμων υψηλής τεχνολογίας που προορίζονται για τη θεραπεία του διαβήτη, γεγονός που προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα οικονομικού, και όχι μόνο χαρακτήρα σε χιλιάδες διαβητικούς της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, και βάσει των σχετικών Πινάκων προϊόντων διαβητολογικού υλικού και υλικού για Σακχαρώδη Διαβήτη-Αντλία Ινσουλίνης, που επισυνάπτονται στο ως άνω ΦΕΚ, εις ό,τι αφορά τους αισθητήρες για τις τελευταίας τεχνολογίας αντλίες ινσουλίνης, που δικαιούνται οι ασθενείς διαβήτη τύπου 1, η αποζημίωση από 45€ ανά αισθητήρα διαμορφώνεται πλέον στα 20€ ανά αισθητήρα, δηλαδή, σημειώνεται μείωση της τάξης του 125%. Έχοντας, δε, υπ’ όψη, ότι προκειμένου να λειτουργήσει μία σύγχρονη αντλία ο ασθενής χρειάζεται 5 αισθητήρες μηνιαίως, τούτο συνεπάγεται πως σε μηνιαία βάση, η μείωση αυτή φθάνει συνολικά στο ποσό των 125 περίπου ευρώ, εφ’ όσον, αντί των αθροιστικά 225 ευρώ, που ο ασθενής δικαιούται ως αποζημίωση για τους εν λόγω αισθητήρες, τώρα, πλέον και βάσει του ανωτέρω ΦΕΚ, θα λαμβάνει μόλις 100 ευρώ.

Επιπλέον των όσων αναγράφονται πιο πάνω, θα πρέπει να προστεθεί, ότι μία σύγχρονη αντλία ινσουλίνης στοιχίζει περίπου 7.000€, με τον ΕΟΠΥΥ να καλύπτει μόνο τα 500€ εξ’ αυτών, δηλαδή μόλις το 1/14 της αξίας της, με αποτέλεσμα,η πρόσβαση των πασχόντων από διαβήτη στα νέα ιατροτεχνολογικά υλικά να καθίσταται σχεδόν απαγορευτική.

Εκ των παραπάνω αναφερθέντων, λοιπόν, διαπιστώνεται ότι η κατά το σχετικό ΦΕΚ νέα διαμορφούμενη αποζημίωση για τους διαβητικούς είναι, άνευ υπερβολής, αστεία, αφ’ ής στιγμής καλύπτει ελάχιστο μόνο μέρος των αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για την καινούρια αντλία χορήγησης ινσουλίνης, έχοντας κατά νου ότι, η αντλία αυτή χωρίς τον αισθητήρα δεν μπορεί να μπει σε λειτουργία, συνεπώς, υποπίπτει σε αχρηστία. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά την έκδοση του περί ου ο λόγος ΦΕΚ, έχουν “παγώσει” τα πάντα γύρω από την προμήθεια αισθητήρων, οπότε ουκ ολίγοι συνάνθρωποί μας που πάσχουν από διαβήτη, μένουν ακάλυπτοι, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την υγεία και τη ζωή τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιον λόγο ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε, εν μέσω μάλιστα παρατεταμένης οικονομικής, ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης, σε αυτή την τόσο δραστική μείωση της τιμής αποζημίωσης των αναλωσίμων αισθητήρων για τους διαβητικούς;
  2. Ποια είναι η ακριβής διαδικασία που ακολουθείται, βάσει της οποίας προσδιορίζονται και καθορίζονται οι τιμές προϊόντων που εντάσσει ο ΕΟΠΥΥ στο μητρώο των αποζημιούμενων προϊόντων του;
  3. Με ποιον τρόπο προτίθεσθε να παράσχετε την απαραίτητη στήριξη που χρειάζονται οι ασθενείς από διαβήτη, προκειμένου οι εν λόγω να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά των αναγκαίων αναλωσίμων αγαθών και του εν γένει ιατροτεχνολογικού υλικού (αντλίες, αισθητήρες), επανεξετάζοντας ή αναθεωρώντας τα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 4204Β, της 8ης Αυγούστου 2022, περί μείωσης των σχετικών για την προμήθεια των παραπάνω αποζημιώσεων που δικαιούνται;

 

Η ερωτώσα βουλευτής Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

 

 

 

 

Please follow and like us: