Σάββατο, 11 Νοεμβρίου

ΕΕ: Η Δανία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «φέτα» – Χάνει οριστικά τη μάχη

Η Δανία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «φέτα» – Χάνει οριστικά τη μάχη

Μεγάλη νίκη της χώρας μας αποτελεί η  απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που υποχρεώνει την  Δανία να μην  μπορεί χρησιμοποιεί τον όρο «φέτα» για τυριά που εξάγει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η  απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγει  στο συμπέρασμα ότι η Δανία, παρέλειψε να λάβει μέτρα ώστε να προλάβει και να σταματήσει αυτού του είδους τη χρήση στο έδαφός της για τυριά τα οποία προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες. Δηλαδή παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον κανονισμό 1151/2012 καθώς η  λέξη «φέτα» καταχωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) το 2002.

ΕΕ: Η Δανία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «φέτα» - Χάνει οριστικά τη μάχη

Από τότε η ονομασία «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος.

Το σύστημα των ΠΟΠ και των ΠΓΕ θεσπίστηκε προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στους παραγωγούς προϊόντων συνδεόμενων με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, μέσω της διασφάλισης ομοιόμορφης προστασίας των ονομασιών ως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση. Η χρήση όμως μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ για τον προσδιορισμό προϊόντος που παρασκευάζεται μεν εντός της Ένωσης αλλά δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές προσβάλλει, στην Ένωση, την αντίστοιχη ΠΟΠ ή ΠΓΕ ως δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, ακόμη και αν το προϊόν αυτό προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας λόγω παραβάσεως κράτους μέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηριζόμενη από την Ελλάδα και την Κύπρο, ισχυρίστηκε ότι η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον κανονισμό 1151/2012, παραλείποντας να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της χρήσης της ονομασίας «φέτα» για τυρί το οποίο παράγεται στη Δανία αλλά προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Η Δανία αντέτεινε, από την πλευρά της, ότι ο κανονισμός 1151/2012 έχει εφαρμογή μόνο στα προϊόντα που πωλούνται εντός της Ένωσης και δεν καλύπτει τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Παραδέχεται, συνεπώς, ότι η ίδια ουδέποτε έλαβε μέτρα για να προλάβει ή να θέσει τέρμα στη χρήση της ονομασίας «φέτα» από τους εγχώριους παραγωγούς στις περιπτώσεις που τα προϊόντα τους προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες (σ.σ χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Please follow and like us: