Πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα χορηγούνται τα νέα εφάπαξ

Πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα καταβάλλονται τα εφάπαξ τα οποία σύμφωνα με τον νέο νόμο ορίστηκε προθεσμία έξι μηνών για την καταβολή τους.

Συγκεκριμένα με τα ισχύοντα (Ν. 4921/2022) καθιερώθηκε προθεσμία τριών μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία έξι μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Ακόμα πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα χορηγούνται τα νέα εφάπαξ.

Παράλληλα η δυνατότητα προκαταβολής της εφάπαξ παροχής προβλέφθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4714/2020. Έκτοτε ουδέποτε ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη αυτή, διότι η απονομή εφάπαξ παροχής επιταχύνθηκε και συνεπεία τούτου κρίθηκε μη απαιτητή.

Την ίδια ώρα, το σχέδιο για παράλληλη έκδοση της κύριας σύνταξης μαζί με το εφάπαξ έχει ξεκινήσει στο Δημόσιο όπου τα στοιχεία υπολογισμού της σύνταξης (χρόνος ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές) είναι κοινά και για τον υπολογισμό του εφάπαξ.

Συγκεκριμένα για το Δημόσιο, το κλειδί για να υπολογίζεται το εφάπαξ μαζί με την οριστική σύνταξη βρίσκεται στην ηλεκτρονική απεικόνιση της υπαλληλικής πορείας των ασφαλισμένων μέσω του «ηλεκτρονικού ΔΑΥΚ» (Δελτίο Απεικόνισης Υπηρεσιακής Κατάστασης) που άρχισε να εφαρμόζεται στις συντάξεις του ΕΦΚΑ-Δημοσίου.

Ακόμα πιο γρήγορα και χωρίς τη δυνατότητα προκαταβολής θα χορηγούνται τα νέα εφάπαξ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών), αυτήν την περίοδο εξετάζονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση εφάπαξ ως εξής:

Για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) εξετάζονται οι αιτήσεις του Ιουνίου 2020.

Για τους ασφαλισμένους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ εξετάζονται οι αιτήσεις Ιουνίου 2020.

Για τους ασφαλισμένους στη ΔΕΗ του Νοεμβρίου 2021.

Για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Ιουλίου 2020.

Για το προσωπικό του ΟΤΕ του Σεπτεμβρίου 2021.

Για τους εργαζομένους στα εμπορικά καταστήματα του Φεβρουαρίου 2020.

Για τους υγειονομικούς του Μαρτίου 2019.

Για τους συμβολαιογράφους του Νοεμβρίου 2019.

Για τους νομικούς τον Ιούνιο του 2020.

Για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του Μαΐου 2019.

 

Please follow and like us: