Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου

Νέος ΚΟΚ οι ποινές θα αφορούν τον οδηγό κι όχι το όχημα -Τέλος η αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας

Νέος ΚΟΚ οι ποινές θα αφορούν τον οδηγό κι όχι το όχημα -Τέλος η αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας

Κώστας Καραμανλής: « Στον  νέο ΚΟΚ οι ποινές θα αφορούν τον οδηγό κι όχι το όχημα. Δηλαδή, θα προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής και λοιπά, και όχι αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας. Θα τιμωρείται ο οδηγός και όχι το αυτοκίνητο»

Στις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλα και στον Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 – 2030 που προβλέπει ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων» αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  Κώστας Καραμανλής, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.

Νέος ΚΟΚ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  Κώστας Καραμανλής τονισε:

 «Στόχος μας δεν είναι οι ποινές να έχουν απλώς έναν τυφλό τιμωρητικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, αποβλέπουμε στη συμμόρφωση των οδηγών. Γι’ αυτό και οι ποινές θα είναι δίκαιες και θα αντιστοιχούν στη σοβαρότητα κι επικινδυνότητα της κάθε παράβασης. (…)Στο πλαίσιο αυτό μία σημαντική αλλαγή είναι ότι οι ποινές θα αφορούν κυρίως στον οδηγό κι όχι το όχημα. Δηλαδή, θα προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής και λοιπά, και όχι αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας. Θα τιμωρείται ο οδηγός και όχι το αυτοκίνητο».

Ο Υπουργός διευκρίνισε πως  μέχρι σήμερα υπήρχε εξισωτισμός προς τα κάτω, δηλαδή αυτές οι σοβαρές παραβάσεις τιμωρούνταν λίγο πολύ το ίδιο με λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε το φαινόμενο μερικές ποινές να είναι εξοντωτικές, με αποτέλεσμα τα όργανα της τάξης να έχουν δεύτερες σκέψεις να τις επιβάλλουν. Στον Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 – 2030 που θα φέρουμε οι ποινές θα είναι αυστηρότερες για παραβάσεις, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα όπως πχ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα, κ.λπ.

Σύσταση Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε επίσης την σύσταση ενός  Εθνικού Ταμείού Οδικής Ασφάλειας που θα συλλέγει τα χρηματικά ποσά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ και με τη σειρά του θα τα κατανέμει στους Δήμους της χώρας. Ο Υπουργός διευκρίνισε:

«Συστήνουμε ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας. Το Ταμείο αυτό θα συλλέγει τα χρηματικά ποσά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ και με τη σειρά του θα τα κατανέμει στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων Οδικής Ασφάλειας. Και αν οι δήμοι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν δε θα παίρνουν τα χρήματα αυτά».

Νέος ΚΟΚ

Συστηματικές Επεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας στις Πόλεις

Το Εθνικό Σχέδιο σύμφωνα με τον κ. Καραμανλής θα περιλαμβάνει και μια σειρά από «Συστηματικές Επεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας στις Πόλεις». Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δημιουργία ζωνών με όριο 30 χλμ./ώρα σε συγκεκριμένες κεντρικές αστικές περιοχές, η δημιουργία κυκλικών κόμβων, ο επανασχεδιασμός των διασταυρώσεων, η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, η αναβάθμιση οδοστρωμάτων, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού, η αναβάθμιση διαβάσεων πεζών, η δημιουργία υποδομών για κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, η πρόβλεψη για όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα έξω από όλα τα σχολεία, η υιοθέτηση Μέτρων Ήπιας Κυκλοφορίας όπως ισχύει στα ιστορικά κέντρα όλων των ευρωπαϊκών πόλεων.

Please follow and like us: