Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου

Τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα

Τα μαγικά χεριά της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα

Λένε πως η τέχνη είναι μαγική. Εγώ  όταν πρωτοείδα αυτές τις φωτογραφίες το ένιωσα στα αλήθεια, αφού τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν πραγματικά αυτόν τον  πίνακα.

Τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα

Τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα

Τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα

Τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα
Τα μαγικά χέρια της ζωγράφου ζωντανεύουν τον  πίνακα
Please follow and like us: