Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου

Ένας στους δύο λογαριασμούς ρεύματος παραμένει ανεξόφλητος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις  και νοικοκυριά αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ρεύματος που “φούσκωσαν”  με την άνοδο των τιμών πετρελαίου-φυσικού αερίου και  την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Περίπου ένας στους δύο λογαριασμούς ρεύματος παραμένει ανεξόφλητος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή έχει πληρωθεί εν μέρει, χωρίς το ποσόν που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι περισσότεροι πληρώνουν “έναντι” ή προσφεύγουν στους παρόχους ζητώντας διακανονισμό με πολλές δόσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ταυτόχρονα οι  εταιρείες-πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της υστέρησης των εισπράξεων δυσκολεύονται να αποδώσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο φόρους και τέλη που έχουν παρακρατήσει μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος.

Ένας στους δύο λογαριασμούς ρεύματος παραμένει ανεξόφλητος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας

 Προϋπολογίσουν απώλειες, εκτιμώντας ότι θα είναι πρακτικά αδύνατο να εισπράξουν κάποια στιγμή το σύνολο  των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων τους. Η ΔΕΗ ήδη έχει κάνει  πρόβλεψη  49,9 εκατ. ευρώ για πιθανή απώλεια που θα υποστεί από επισφαλείς απαιτήσεις. Υπολογίζεται ότι απλήρωτοι παραμένουν μετά τη λήξη τους περίπου 1.250.000 λογαριασμοί οικιακών καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μόλις το 1/3 από αυτούς εκτιμάται ότι μπορεί να εξοφληθεί εντός τριμήνου-τετραμήνου, χωρίς να γίνουν διακοπές ηλεκτροδότησης.

 Οι αιτήσεις για διακανονισμούς αυξάνονται ραγδαία, υπολογίζεται ότι τον Ιούνιο θα κατατεθούν πάνω από 220.000 αιτήσεις και τον Ιούλιο θα ακολουθήσουν άλλες τόσες. Οι εταιρείες-πάροχοι ρεύματος πιέζουν με απειλές διακοπής της ηλεκτροδότησης, δεδομένου ότι δεν έχουν άλλο τρόπο να εισπράξουν τα καθυστερούμενα. Τον Απρίλιο στην Αττική είχαμε 1.000 εντολές διακοπής ρεύματος καθημερινά. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς ρεύμα πολλά  νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν μπορούν  να πληρώσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους είναι υπαρκτός.

Ένας στους δύο λογαριασμούς ρεύματος παραμένει ανεξόφλητος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας
Ένας στους δύο λογαριασμούς ρεύματος παραμένει ανεξόφλητος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας

 

 

Please follow and like us: