Σε 4.252 οδηγούς ταξί θα δοθεί το ποσό 850.400 ευρώ για το κόστος καυσίμου

Σε 4.252 οδηγούς ταξί θα δοθεί το ποσό 850.400 ευρώ για το κόστος καυσίμου

Κατά τον μήνα Απρίλιο για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων οι οδηγοί ταξί, στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατέβαλε το ποσό των 850.400 ευρώ.

Σε 4.252 οδηγούς ταξί θα δοθεί το ποσό 850.400 ευρώ για το κόστος καυσίμου

Το ποσό αυτό πήραν πάνω από 4.252 οδηγοί ταξί δικαιούχους της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.

Μετά τη συγκεκριμένη καταβολή, η αποζημίωση, ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο, έχει χορηγηθεί συνολικά σε 23.931 δικαιούχους και το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα 4.786.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση είναι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4916/2022, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Please follow and like us: