Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου

Περιφέρεια Αττικής:  Είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας για την οποία εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στην τελική ευθεία η έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027 προϋπολογισμού 1.6 δις από την ΕΕ, μετά την έγκριση της σχετικής ΣΜΠΕ από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. Πατούλης: « Η Αττική μπαίνει σε μία νέα πιο «πράσινη» εποχή. Της Ανάπτυξης, της Καινοτομίας, της Ευημερίας»

Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δις. Ευρώ (ΑΔΑ: ΕΚΛΞ4653Π8-ΔΔΑ).

Περιφέρεια Αττικής:  Είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας για την οποία εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικής Έγκρισης αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη για την έγκριση των Προγραμμάτων για την ΠΠ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επισημαίνεται πως η  Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη Περιφέρεια της Χώρας που λαμβάνει τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Κατά την περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027, ελήφθησαν υπόψη τόσο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όσο και το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρωτοβουλία, με στόχο την αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής  και με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης: την παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομίας, την πολιτιστική της ταυτότητα, τη νέα επιχειρηματικότητα, το τοπικό και παραγωγικό κεφάλαιο, την κοινωνική συνοχή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα για την Περιφέρεια Αττικής και για τους πολίτες της. Η έγκριση της ΣΜΠΕ του Προγράμματος Αττική 2021-2027, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, που ξεπερνάει το 1,6 Δις σε όρους δημόσιας δαπάνης. Η Αττική μπαίνει σε μία νέα πιο «πράσινη» εποχή, με επίκεντρο το σεβασμό στο περιβάλλον. Μία εποχή της Ανάπτυξης, της Καινοτομίας, της Ευημερίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της Διαχειριστικής μας Αρχής και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συνεργάστηκαν στενά το τελευταίο διάστημα ώστε η Περιφέρεια Αττικής να είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας για την οποία εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το νέο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027, εκτός από καινοτόμο, έξυπνο και πράσινο, θα σέβεται το περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ».

Στόχοι Πολιτικής του νέου Περιφερειακού Προγράμματος

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής για την περίοδο 2021-2027 διαρθρώνεται με βάση τους ακόλουθους στόχους πολιτικής:
  1. Προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης στην επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  2. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον – Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας – Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος μέσω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμό υποδομών.
  3. Προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – Ανάπτυξη έξυπνων μεταφορικών δικτύων.
  4. Κοινωνική ανάπτυξη, με αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού υγείας, ενίσχυση της απασχόλησης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  5. Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Με οργανωμένο πρόγραμμα και ώριμες δράσεις, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη για να ξεκινήσει άμεσα το νέο Πρόγραμμά της για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, έχοντας σαν στόχο την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής σε όλα τα επίπεδα και με κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ11/05/2022

 

Please follow and like us: